Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Tomas Klimes 

RECHTSANWALT / ADVOKÁT

"Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode." Winston Churchil
1 / 2
DIPL.-JUR. TOMÁŠ KLIMEŠ
Rechtsanwalt / Advokát

Som advokát slovenského pôvodu, sídlo mojej kancelárie je v Dortmunde, SRN. Komunikujem a jednania vediem v nemeckom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ťažisko mojej činnosti ako právnik v Nemecku tvorí poradenstvo slovenským a českým firmám, podnikateľom v nemeckom práve. Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi (napr. finančným úradom, úradom práce - Bundesagentur für Arbeit, SOKA-Bau, pri žiadosti o vydanie povolenia na vysielanie pracovníkov /Antrag auf Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis - AÜG, colným úradom - Hauptzollamt, prokuratúre a nemeckým súdom).
2 / 2
DOVOĽTE MI,
ABY SOM VÁM POMOHOL.

Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi.

Impressum


Právnik: Tomáš Klimeš

Daňové identifikačné číslo: DE225461080

Označenie povolania: Rechtsanwalt (Advokát) (Spolková republika Nemecko)

Príslušná komora:
Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm, Nemecko
Tel: 02381 / 985000
Fax: 02381 / 985050
E-Mail: info@rak-hamm.de
Upozorňujeme Vás, že pre právnickú kanceláriu Tomáš Klimeš platia nasledujúce pravidlá:
  • BRAO - Spolkové právnické pravidlá
  • BORA – Pracovné pravidlá pre právnikov
  • RVG - Pravidlá odmeňovania právnikov
  • Pracovné pravidlá pre právnikov Európskej únie

Horeuvedené pracovnoprávne pravidlá sa nachádzajú na webovej stránke Spolkovej právnickej komory http://www.brak.de, v rubrike "Berufsrecht".

Pracovné poistenie: R+V Allgemeine Versicherung AG, Niedersachsenring 13, 30163 Hannover,
Poistenie je obmedznené na oblasť Európskej únie a štáty uvedené v Dohode o európskej hospodárskej oblasti.

Dohody o urovnaní sporov: Pri sporoch medzi právnikmi a ich mandantmi je možnosť požiadať o mimosúdne urovnanie sporu na oblastnej Právnickej komore (podľa § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs. 5 BRAO)

Rechtsanwaltskammer Hamm
Ostenallee 18
59063 Hamm

Platforma EU pre mimosúdne online urovnanie sporov:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Príslušná miesto pre urovnanie sporov:
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft in Berlin
Rauchstr. 26
D-10787 Berlin

Web:
https://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de

E-Mail:
schlichtungsstelle@s-d-r.org

Advokát Tomáš Klimeš sa nezúčastňuje urovnania sporov pred menovanými inštitúciami.

Content © 2012-2024 by Tomas Klimes
Designed by DELPHINE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Linked IN
IMPRESSUM