Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Tomas Klimes 

RECHTSANWALT / ADVOKÁT

"Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode." Winston Churchil
1 / 2
DIPL.-JUR. TOMÁŠ KLIMEŠ
Rechtsanwalt / Advokát

Som advokát slovenského pôvodu, sídlo mojej kancelárie je v Dortmunde, SRN. Komunikujem a jednania vediem v nemeckom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ťažisko mojej činnosti ako právnik v Nemecku tvorí poradenstvo slovenským a českým firmám, podnikateľom v nemeckom práve. Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi (napr. finančným úradom, úradom práce - Bundesagentur für Arbeit, SOKA-Bau, pri žiadosti o vydanie povolenia na vysielanie pracovníkov /Antrag auf Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis - AÜG, colným úradom - Hauptzollamt, prokuratúre a nemeckým súdom).
2 / 2
DOVOĽTE MI,
ABY SOM VÁM POMOHOL.

Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi.

Odmena za právne úkony

Za prvý rozhovor alebo prvý kontakt Vám nebudú účtované žiadne poplatky.

  • Pred prevzatím mandátu Vám samozrejme oznámim výšku príslušných poplatkov. Rád by som Vás už na tomto mieste upozornil, že vyúčtovanie advokátskych odmien v Nemecku sa riadi podľa zákona Odmeny pre advokátov (RVG) alebo je na základe dohody.
  • Odmeny sa odvíjajú od komplexnosti a objemu jednotlivých prípadov, buď podľa zákonného Nariadenia o odmenách (RVG) alebo, ak je to podľa zákona prípustné, od dohody o odmenách. Dohodnutie hodinovej odmeny je častejšie rozumnejšia alternatíva, nakoľko poskytuje či už právnikovi alebo mandantovi možnosť transparentného a rozumného kalkulovania.
  • Pokiaľ to zákon dovoľuje, zastúpenie mandanta je možné na základe dohodnutého paušálneho honorára (pevná cena).
Ekonomické úsporné myslenie a konanie - aj z pohľadu mojich mandantov - je pre mňa samozrejmé. A preto Vaše náklady na právnické služby zostanú transparentné a ľahko kalkulovateľné. Oslovte ma telefonicky alebo formulárom. Budem sa snažiť nájsť vhodné riešenie aj pre Váš problém.

Content © 2012-2024 by Tomas Klimes
Designed by DELPHINE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Linked IN
IMPRESSUM